சீரியஸாவே இருந்தா வாழ்க்கை சிரிச்சிடும்...

1.8.10

நட்பு                                                   "நீரின்றி அமையாது உலகு"

                                               "நட்பின்றி அமையாது வாழ்வு"

                                                  அன்பு + நம்பிக்கை =  அம்மா

                                                        பயம் + பாசம் = அப்பா

                                விளையாட்டு + உதவி = சகோதர,சகோதரிகள்

                                                     கஷ்டம் + இஷ்டம் = காதல்

                                          இவை எல்லாம் + வாழ்க்கை = நட்பு


             அனைத்து நல்ல நண்பர்களுக்கும் நண்பர்கள் தின வாழ்த்துகள்.

Post Comment

0 comments:

Post a Comment

No Bad Words... தேவா பாவம்!!!